Bệnh do vi trùng

Đến gặp bác sĩ để điều trị bệnh tụ cầu

Tìm hiểu về nhiễm tụ cầu

Nhiễm tụ cầu không mủ Hội chứng sốc nhiễm độc do tụ cầu (ioxic-shock-syndrom: TSS): Được mô tả năm 1978, ở trẻ em, xem như biến chứng của các Ổ mưng mủ sâu. Năm 1980 ở Mỹ đã gây ra vụ dịch ở phụ nữ trong khi hành kinh dùngRead More