Bệnh Chuyên khoa

Một số biện pháp phòng ngừa nhiễm bệnh ung thư cho con người

Một số biện pháp phòng ngừa nhiễm bệnh ung thư cho con người

Tổ chức Y tế Thế giới ước tính 1/5 (20%) gánh nặng ung thư của loài người là do bệnh nhiễm. Một con vi khuẩn (Helicobacter pylori), ba con virút (HBV, HCV và HPV) gây 15% các ung thư. Coi chừng những kẻ quấy rối vô hình. Mấy thứ lăngRead More

Ngâm chân chữa nứt nẻ

Ngâm chân chữa nứt nẻ

Là loại bệnh ở da tay hoặc ở da chân bị nẻ ra thành từng vết. Đây là loại bệnh thường gặp ở những người lao động chân tay và hay xảy ra vào mùa đông. Mùa đông lạnh giá, khí hậu khô hanh, huyết quản ở da co lại,Read More

Giải phẫu đặc biệt đĩa đệm, lỗ liên đốt, độ rộng của ống sống cột sống thắt lưng

Giải phẫu đặc biệt đĩa đệm, lỗ liên đốt, độ rộng của ống sống cột sống thắt lưng

Đĩa đệm Cột sống thắt lưng có 5 đốt sống, 4 đĩa đệm và 2 đĩa đệm chuyển tiếp (đĩa đệm chuyển tiếp thắt lưng – ngực và thắt lưng – cùng). Kích thước của những đĩa đệm càng ở phía dưới (phía chân) thì càng to, trừ đĩa đệmRead More

Tải và vận chuyển tối đa Transit maxima của ống thận đối với thành phần nước tiểu

KHẢ NĂNG TẢI CỦA ỐNG (TUBULAR LOAD) Khả năng tải của ống đối với một chất là lượng chất đó được lọc qua màng cầu thận vào ống thận mỗi phút. Ví dụ, mỗi phút có 125 ml dịch lọc qua cầu thận, nồng độ glucose trong máu là lOOmg/lOOmlRead More