Archive for March, 2018

Một số biện pháp phòng ngừa nhiễm bệnh ung thư cho con người

Một số biện pháp phòng ngừa nhiễm bệnh ung thư cho con người

Tổ chức Y tế Thế giới ước tính 1/5 (20%) gánh nặng ung thư của loài người là do bệnh nhiễm. Một con vi khuẩn (Helicobacter pylori), ba con virút (HBV, HCV và HPV) gây 15% các ung thư. Coi chừng những kẻ quấy rối vô hình. Mấy thứ lăngRead More