Archive for October, 2017

Tải và vận chuyển tối đa Transit maxima của ống thận đối với thành phần nước tiểu

KHẢ NĂNG TẢI CỦA ỐNG (TUBULAR LOAD) Khả năng tải của ống đối với một chất là lượng chất đó được lọc qua màng cầu thận vào ống thận mỗi phút. Ví dụ, mỗi phút có 125 ml dịch lọc qua cầu thận, nồng độ glucose trong máu là lOOmg/lOOmlRead More

Dâm dương hoắc có tác dụng tăng cường sinh lý, kích thích tình dục rất cao

Thực phẩm tốt cho người yếu sinh lý

Dâm dương hoắc: Có tác dụng tăng cường sinh lý, kích thích tình dục rất cao. Dâm dương hoắc vị cay đắng, giúp bổ can thận, tráng dương, ích tinh, kích thích sinh dục, chuyên trị liệt dương. Dùng 4 – 12g/ngày dưới dạng ngâm rượu hoặc sắc uống. MuốnRead More