Archive for June, 2017

Cơ thể con người biến đổi như thế nào khi quan hệ tình dục

Cơ thể con người biến đổi như thế nào khi giao hợp với bạn tình

Khi quan hệ tình dục với bạn tình thì trong cơ thể được thay đổi trong ít nhất vài phút như tim đập nhanh, da bắt đầu đỏ ửng, mạch máu thì giãn, cơ co lên… Vì sao lại xảy ra hiện tượng như vậy? cách kéo dài thời gianRead More